Keizersgracht 62

Keizersgracht 62

Keizersgracht 62

Keizersgracht 62, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 62


Gebouwd           ± 1660
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Pietersz Neckevelt en Harmen Gerritsz Blauwpot
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 388  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 49 5146  (verpondingsnummer)

1796 : 49 423    (kleinnummer)

1732 : 49 4997  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5561  (kadaster oud)

De oudste geschiedenis begint in 1616. Op de stadsveiling van erven worden no. 16 en 17 gekocht door de houtkoper Gerrit Wiggertsz Duysentdaelders. Borg en medestander was de ijzerkramer Barent Evertsz Keteltas, met wie Duysentdaelders veel samenwerkte. Keteltas’ zaken gaan mis met als gevolg daarvan worden deze erven met nog een aantal andere, “eertijts gecoft bij Barent Evertsz Keteltas”, in 1619 opnieuw in veiling gebracht. Erf 17 is op 19 februari door de koper overgedaan aan Huybert Elbertsz, keurmeester, erf 16 wordt weer door Duysentdaelders gekocht, maar reeds op 18 januari 1619 overgedaan aan Gerrit Jansz, kramer. Het eerste was nu ƒ 250,-, het tweede ƒ 311,- hoger in prijs dan in 1616, en wel in totaal ƒ 1521,- en ƒ 1592,-. De twee kopers hebben al spoedig hun erf hebben bebouwd, want op de vogelvlucht van Balthasar Florisz ziet men hier een aaneengesloten rij huizen. Beide huizen, Keizersgracht  62 en 64, zijn dan verhuurd.

 

Het is een pilastergevel in overgangsvorm tussen Vingboons en een ingezwenkte halsgevel.

 

Het heeft doorgaande pilasters, festoenen op de vleugelstukken, siervazen op de hoekpilasters, een gebogen fronton, onderluiken (nog in 1770, nu verdwenen, en een stoep.

 

De voordeur is van omstreeks 1800.

 

In 1742 wordt het eigendom van en bewoond door Frans van Neck, oud - schipper van de O.I.C.

 

Het oorspronkelijk huis is waarschijnlijk omstreeks 1620 gebouwd door huijber Elbertsz Krieck, wiens zoon Elbert het 1658 aan bovengenoemde Neckevelt verkocht heeft:

Het huis 'daer De Harington in de gevel staet' en 'De Haringh uythangt'.

 

In het midden van de 18de eeuw wordt het De Star genoemd.

 

 

Keizersgracht 62, Halsgevel met siervazen

Halsgevel met siervazen

Keizersgracht 62, Halsgevel met siervazen

Halsgevel met siervazen

Keizersgracht 62, Voordeur met stoep

Voordeur met stoep

De restauratie in 1973 van dit pand samen met Keizersgracht 64 het tot dan toe grootste en kostbaarste project van Stadsherstel. Aan de foto's van Stadsherstel is ook wel te zien waarom het zo duur was.

 

 

Keizersgracht 64 Nog voor de restauratie

De huizen Keizersgracht 62-64 voor de restauratie in 1973, op de foto is de reclame van de R.K. Boekencentrale nog te zien, foto Stadsherstel

Keizersgracht 64 Voor de restauratie

Voor de restauratie, foto Stadsherstel

Keizersgracht 64 Restauratie afgerond

Restauratie afgerond in 1973, foto Stadsherstel

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.