Keizersgracht 62

Keizersgracht 62

Keizersgracht 62

Keizersgracht 62, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 62


Gebouwd           ± 1660
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Pietersz Neckevelt en Harmen Gerritsz Blauwpot
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 388  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 49 5146  (verpondingsnummer)

1796 : 49 423    (kleinnummer)

1732 : 49 4997  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5561  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

± 1660

± 1800

1973 Restauratie

Architect

 

1973 H.F. Rappange

Opdrachtgever

± 1620 Huijbert Elbertsz Krieck. Pand verkocht door zoon Elbert aan Jan Pietersz Neckevelt.

± 1660 Jan Pietersz Neckevelt en Harmen Gerritsz Blauwpot

1973  Stadsherstel

Naam / gevelsteen

± 1620 ‘daer De Harington in de gevel staet’ en ‘De Haring uythangt’.

± 1750 ‘De Star’

Bijzonderheden

± 1660 koopmanshuis 5,60 m. breed. Pilastergevel in overgangsvorm tussen Vingboons en ingezwenkte halsgevel.

       Doorgaande pilasters. Festoenen op vleugelstukken. Siervazen op hoekpilasters.

       Gebogen fronton. Onderluiken (nog in 1770, nu verdwenen). Stoep. 

± 1800 Voordeur.

1973 Restauratie

Bewoners / eigenaren o.a.

1742 Frans van Neck, oud-schipper van de OIC

1962 eigendom van Stadsherstel, gerestaureerd in 1973. Zeer kostbaar geweest, de doekplafonds zijn in het laboratorium van het Rijksmuseum hersteld. Het tuinhuis is herplaatst.

Rijksmonument

nr.: 2469

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.