Keizersgracht 24

Keizersgracht 24

Keizersgracht 24

Keizersgracht 24, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 24


Gebouwd           1630
Architect            Jacob Cornsz. Swart
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 366  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 29  (verpondingsnummer)
1796 : 51 405    (kleinnummer)
1732 : 51 35  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5536  (kadaster oud)

Bouwjaar

1630

± 1890

Architect

Opdrachtgever

1630 Jacob Cornsz. Swart

Naam / gevelsteen

? Yerland 

1630 De Moor

Bijzonderheden

? 'Getimmerte.'

1630 pakhuis 5,54 m. (+0,19 m.) breed. Trapgevel met doorgaande reeks deuren. Halfronde ontlaste zijvensters met luiken. Boven middeningang beeltenis van een Moor. Daarnaast aan beide zijden een toegang.

± 1890 traptop vervangen door rechte kroonlijst. Moor verdwenen.

Bewoners / eigenaren o.a.

1887-???? Eigendom parochie de Zaaijer

Rijksmonument

Nr. : 2458

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.