Keizersgracht 20

Keizersgracht 20

Keizersgracht 20

Keizersgracht 20, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 20


Gebouwd           ± 1740 
Architect            -
Opdrachtgever   Alida Catharina de Koker, wed. van Jan Loys
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 364  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 33  (verpondingsnummer)
1796 : 51 400    (kleinnummer)
1732 : 51 41  (verpondingsnummer)
Kadast: D 6555  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1656

± 1740

± 1810

Architect

Opdrachtgever

± 1740 Alida Catharina de Koker, wed. van Jan Loys

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1740 koopmanshuis 5,50 m. breed. Rechte kroonlijst met vier consoles en balustrade met hoekvazen. Middenstuk met kuif en twee beeldjes waarin een blank schild (verm. vroeger met de wapens van Loys en De Koker). Oude stoep. omlijste toegang. onderluiken in de kozijnen.

± 1810 onder- en bovendeur.

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1656 Jan Otten

± 1700 Hendrik Koster, geh. Met Colombia de Koker 

1837 – 1929 in gebruik als pastorie bij de R.K. kerk De Zaaier.

1921-1929 pater H. van Ruth, pastoor

Rijksmonument

Nr. : 2456

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.