Herengracht 400

<- 402 Herengracht          Panorama         Herengracht 398 ->

Herengracht 400

Herengracht 400

Herengracht 400, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 400

Gebouwd           1665
Architect            Justus Vingboons
Opdrachtgever    Bartholomeus Bouvrie
Monument         Rijksmonument

400, 402, 404, 406 en 408, vijfling van Vingboons?

 

 

In 1665 zijn hier vijf koopmanshuizen naast elkaar gebouwd met dezelfde halsgevels in de stijl van het Hollands classicisme. Het ontwerp wordt toegeschreven aan Justus Vingboons, de broer van de bekendere architect Philips Vingboons. De huizen zijn ook direct zo gebouwd op dit deel van de vierde stadsuitleg van 1663.

Nrs 400 en 406  zijn gebouwd door Bartholomeus Bouvrie.

 

Het zijn bergstenen halsgevels, elk met een vooruitspringend middengedeelte, een gebogen fronton, vleugelstukken met festoenen en krullen, festoenen onder de vensters (behalve bij 408), frontons boven de vensters en een stoep.

 

Van de vijf halsgevels hebben er echter slechts twee hun oorspronkelijke top behouden, wel heeft 402 nu een driehoekig fronton.

 

Dit huis is 5,77 m. breed, is circa 1780 verbouwd en heeft toen een rechte kroonlijst gekregen in Lodewijk XVI-stijl met blokjes en vier consoles met vullingen en is 3½ verdiepingen hoog.

 

De stoep is later ook verdwenen en de ingang is naar het souterain verplaatst.

 

Begin 19de eeuw is het bewoond door Coenraad Jacob Temminck.

 

 

Herengracht 400-408 getekend door Caspar Philips

Herengracht 400-408 getekend door Caspar Philips

Herengracht 400 - 408, vijf niet meer zo gelijke huizen.

Herengracht 400 - 408, vijf niet meer zo gelijke huizen.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.