Herengracht 400

<- 402 Herengracht          Panorama         Herengracht 398 ->

Herengracht 400

Herengracht 400

Herengracht 400, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 400

Gebouwd           1665
Architect            Justus Vingboons
Opdrachtgever    Bartholomeus Bouvrie
Monument         Rijksmonument
1853 : II 401  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2943  (verpondingsnummer)
1796 : 55 520    (kleinnummer)
1732 : 55 2817  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4116  (kadaster oud)

Bouwjaar

1665

1784

Architect / Bouwer

Verm. Justus Vingboons

Opdrachtgever

1665 Bartholomeus Bouvrie

1784 Jan Smit

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1665 koopmanshuis 5,77 m. breed. Bergstenen halsgevel met vooruitspringend middengedeelte, gebogen fronton, vleugelstukken met festoenen en krullen, festoenen onder de vensters. Stoep.

1784 gewijzigde gevel, 3½ verdieping hoog, rechte kroonlijst met blikjes en vier consoles met vullingen en platte stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

Begin 19de eeuw: Coenraad Jacob Temminck

Rijksmonument

Nr. : 1835 (1970)

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek uit 1767 geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.