Herengracht 238

<- 240 Herengracht          Panorama         Herengracht 236 ->

Herengracht 238

Herengracht 238

Herengracht 238, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 238

Gebouwd           1622, 1735 opnieuw
Architect            onbekend
Opdrachtgever    Hans Aertsz
Monument         Gemeentelijk monument
1853 : KK 175  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 39 1480  (verpondingsnummer)
1796 : 39 438    (kleinnummer)
1732 : 39 1538  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3842  (kadaster oud)

Tweelinghuizen, Herengracht 238 - 240

 

Twee huizen van omstreeks 1620, ieder 4,32 m. breed. Ze zijn gebouwd op een bouwerf van 30 x 69 voeten dat door Volkert Hansz in 1614 is gekocht. Elk heeft een trapgevel en ontlastingsbogen, strekken en sluitstukken boven de kozijnen en een lage stoep met afsluithek, zoals te zien is op de tekening in het grachtenboek.

 

Herengracht 238 is in 1631 van Jordaen Jansz. In 1679 hangt er De Elandshuit uit. Van 1712 tot ± 1802 is het van en wordt het bewoond door familie De Bosch (apotheker, docter en makelaar).

 

Nu een woonhuis met 2½ verdieping en een nieuwe voorgevel met een erker, gebouwd in 1902 voor de smid Petrus Theodorus Pendavingh, een hertrouwde weduwnaar, door timmerman H.P. Mijnarends. Aan het eind van het jaar verhuist het gezin alweer, naar de Bloemgracht.

In 1919 koopt Isac Jacovici[1874-1942], hij is een grossier in horloges (horlogerie engros Sorbina), het huis voor f 24.250,- en heeft daar een zaak. In het begin van de oorlog leeft hij daar allen, gezien de geplaatste advertenies. Hij is later opgeroepen of opgepakt en naar het Kamp Amersfoort gestuurd. Daar is hij op 19 mei 1943 'wegen Fluchtversuch erschossen'. In 1944 is het door de stichting Niederlandische Grundstiickverwaltung voor f 11.500,- verkocht aan de architect Hendricus Johannes Breman, die dan al eigenaar van Herengracht 234 en 236 is. Maar via een vonnis van de Rechtbank is het pand echter in 1956 weer overgedragen aan de erven van Jacovici.

 

 

 

Herengracht 238 Isac Jacovici 1934 SAA

Een portret van Isac Jacovici uit 1934 zoals hij dat heeft laten maken bij Fotostudio Merkelbach, Stadsarchief Amsterdam

Herengracht 238 Isac Jacovici 1937 SAA

Een portret van Isac Jacovici uit 1937 zoals hij dat heeft laten maken bij Fotostudio Merkelbach, Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.