Herengracht 236

<- 238 Herengracht          Panorama         Herengracht 234 ->

Herengracht  236

Herengracht 236

Herengracht 236, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 236

Gebouwd           1614, 1735 opnieuw
Architect            onbekend
Opdrachtgever    Volckert Hansz of Jansz
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 174  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 39 1481  (verpondingsnummer)
1796 : 39 437    (kleinnummer)
1732 : 39 1539  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3841  (kadaster oud)

Oorspronkelijk huis is gebouwd op een gedeelte van een erf, in 1614 door Volkert Hansz gekocht.

Dit koopmanshuis, 4,39 m. breed is - gelijk van vorm - evenals het vorige omstreeks 1735 gebouwd voor Hendrik Spelder, broodbakker. Het heeft een hoge stoep met onderingang en een omlijste toegang.

 

Het heeft een ingezwenkte halsgevel van omstreeks 1782.

 

In 1899 is er van de twee benedenvensters één gemaakt, de opdrachtgever is H.G Meijer. Zie tabblad "Bouwtekening 1899". De etalage is nu nog steeds zo.

 

 

 

Herengracht 234-236 winkelpui 1988 Roel SAA

Herengracht 234 - 236, 234 is rechts, het linker winkelpui is nog het ontwerp van H.G. Meijer. Foto Ino Roël Stadsarchief 1988, Stadsarchief Amsterdam

Herengracht 236, ondergevel

Ondergevel

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.