Herengracht 236

<- 238 Herengracht          Panorama         Herengracht 234 ->

Herengracht  236

Herengracht 236

Herengracht 236, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 236

Gebouwd           1614, 1735 opnieuw
Architect            onbekend
Opdrachtgever    Volckert Hansz of Jansz
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 174  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 39 1481  (verpondingsnummer)
1796 : 39 437    (kleinnummer)
1732 : 39 1539  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3841  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1614

± 1735

Architect / Bouwer

1899 G.H. Meijer

Opdrachtgever

1614 Volkert Hansz, eigenaar erf

± 1735 samen met 234 Hendrik Spelder, broodbakker 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1735 woonhuis 4,39 m. breed. Zelfde vorm als 234, bovendien een stoep met onderingang en omlijste toegang.

1782 verdieping lager met ingezwenkte halsgevel

1899 Wijziging winkelpui

Tegenwoordig: klokgevel en weer een verdieping hoger

Bewoners / eigenaren o.a.

1919-1959 Architect H.J. Breman, kantoor en woonhuis

Rijksmonument

Nr 1779

Gebruik nu

winkel en woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.