Jacob Nienhuys (1836-1928)

Jacob Nienhuys (1836-1928)

Jacob Nienhuys (1836-1928)

Jacob Nienhuys (1836-1928)

Herengracht 380-382

Herengracht 286

 

Jacob Nienhuys (1836-1928) is de eerste Nederlandse tabaksplanter in het voormalig Nederlands-Indië waar hij in 1863 aankomt vanuit Amsterdam. Hij is de grondlegger de Nederlandse tabakscultuur aan Sumatra's Oostkust, het latere Noord-Sumatra.

In 1862 haalde de Nederlander Jacob Nienhuys, de zoon van een Amsterdamse makelaar in tabak, de sultan van Deli over hem toestemming te verlenen voor het verbouwen van tabak op de vruchtbare vulkanische grond. Van de Sultan van Deli krijgt Nienhuys een stuk grond in erfpacht waar hij de tabak op verbouwd. Hij ziet hoe goed de kwaliteit van de verbouwde tabak is.

In 1869 is hij, samen met Peter Wilhelm Janssen de oprichter van de Deli Maatschappij, de eerste cultuurmaatschappij op aandelen in Nederlandsch-Indië waarbij de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM, later gevestigd in de Bazel en een van de voorlopers van ABN-Amro ) de helft van het kapitaal inbrengt. In 1876 koopt hij het huis op de Herengracht 12 voor f 22.100, in 1888 verkoopt hij het huis weer en gaat in zijn nieuwe huis Herengracht 380-382 wonen. In 1920 wordt wordt het kantoor van zijn bedrijf, de Deli Maatschappij op Herengracht 286 vestigd, dat daar ook beschreven is.

Een aantal foto's van het Tropeninstituut over Jacobus Nienhuys uit zijn tijd in Nederlands Indie, het huidige Indonesie.

Het post- en telegraafkantoor en de Nienhuys-fontein op de Esplanade te Medan

Het post- en telegraafkantoor en de Nienhuys-fontein op de Esplanade te Medan

Het post- en telegraafkantoor en de Nienhuys-fontein op de Esplanade te Medan

Het post- en telegraafkantoor en de Nienhuys-fontein op de Esplanade te Medan

Groepsportret met planters, onder wie J. Nienhuys, op de tabaksplantage Tandjong Morawa van de Senembah Maatschappij

Groepsportret met planters, onder wie J. Nienhuys, op de tabaksplantage Tandjong Morawa van de Senembah Maatschappij

De voor tabaksfirma's werkende heren Steur en Nienhuys keuren een partij tabaksbladeren tijdens een veiling op de tabaksonderneming Kwala Mentjirim

De voor tabaksfirma's werkende heren Steur en Nienhuys keuren een partij tabaksbladeren tijdens een veiling op de tabaksonderneming Kwala Mentjirim

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.