Herengracht 286, Deli gebouw

<- 292 Herengracht            Panorama           Herengracht 284 ->

Herengracht 286, voorzijde

Herengracht 286

Herengracht 286, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 286 - 290 Deli gebouw

 

Gebouwd           1921

Architect            A.D.N. van Gendt
Opdrachtgever    Deli-Batavia Maatschappij
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1921

Architect / Bouwer

1921 Gebr. v. Gendt

Opdrachtgever

1921 Deli-Batavia Tabak Maatschappij

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1921 Bekroning van 286 met beelden is herplaatst op tuinhuis achter het nieuwe gebouw en schoorstenen en plafonds zijn ook weer herplaatst.

Bewoners / eigenaren o.a.

1921 - 19.. Deli-Batavia Tabak Maatschappij

1965 - 2015 Universiteit van Amsterdam, 1990 met het Kunsthistorisch Instituut, VU eigenaar

2016-heden verschillende kantoren

Rijksmonument

 

Nr 518337

Gebruik nu

Universiteit van Amsterdam, Kunsthistorisch Instituut en de Bibliotheek Kunstgeschiedenis 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.