Herengracht 474

<- 476 Herengracht                Panorama                Herengracht 472 ->

Herengracht 474

Herengracht 474

Herengracht 474 tekening Caspar Philips

tekening Caspar Philips

Herengracht 474 

Gebouwd           1669, verbouwd in 1756 en 1890
Architect            -
Opdrachtgever    Marcus Muyssart
Monument         Rijksmonument
1853 : X 459  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 57 4028  (verpondingsnummer)
1796 : 57 557    (kleinnummer)
1732 : 57 3829  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1027  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

1756

Architect / Bouwer

Marcus Muyssart

1881 J.L.Springer [1850-1915]

Opdrachtgever

1756 Wed. van Jacob Vosterman

1881 H.J. van Marwijk Kooij

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1756 woonhuis 7,50 m. breed. Bergstenen gevel in Rococostijl, waarvan de stoep is verwijderd. Omlijsting van alle kozijnen, waarvan drie in een middenpartij bewerkt. Rechte kroonlijst met twee consoles, waarboven een balustrade met attiek.

Het onderste gedeelte is, nadat de stoep was weggebroken, in dezelfde stijl bijgewerkt: dubbele voordeur, ramen, vier hardstenen kolommetjes waartussen kettingen op de platte stoep. Verder drie waaiers op de hoeken en bij de ingang.

± 1881 gerestaureerd en interieur in Lodewijk XV-stijl gekregen, met een monumentaal trappenhuis.

Bewoners / eigenaren o.a.

1950 Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Nu op Herengracht 380)

Rijksmonument

Nr. : 1865

Gebruik nu

Kantoor, DutchCulture, voor Internationaal Culturele activiteiten

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.