Herengracht 100

<- 102 Herengracht          Panorama         Herengracht 98 ->

Herengracht 100

Herengracht 100

Herengracht 100 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 100, De Vergulde dubbele Arend

Gebouwd           ± 1620
Architect            -
Opdrachtgever    Daniël Colpijn
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 254  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 46 3792  (verpondingsnummer)
1796 : 46 369    (kleinnummer)
1732 : 46 3705  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5658  (kadaster oud)

Dit 8,50 m. brede kooopmanshuis is van omstreeks 1620.

Het heeft een pilastergevel van bak- en bergsteen met grote trappen, pilaters met bergstenen banden, bergstenen vleugelstukken.

 

In de ontlastingsboog van het middenvenster van de 1ste verdieping zit de gevelsteen met een heraldische twee-koppige adelaar met gespreide vleugels en klauwen.

 

Het bouwerf is in 1614 van ene Pieter Jacobsz Block, gekocht in de Derde Uitleg, de 17de-eeuwse stadsuitbreiding van 1613. In 1623 is Daniel Colpijn eigenaar van het er op gebouwde huis. Het voltooide huis wordt in 1625 eigendom van Adriaen Decker met “Den Vergulden (dubbelen) Arend” in de gevel. In latere koop/verkoopaktes blijft deze huisnaam in gebruik. De gevel heeft grote trappen met vleugelstukjes, een versiering met natuurstenen banden en boogblokken en aanzetten in de ontlastingsbogen boven de vensters.

 

Bij een restauratie omstreeks 1960 is de, tot klokgeveltje verbouwde bovenste trap, weer teruggerestaureerd aan de hand van de gravure in het Grachtenboek van Caspar Philips. 

 

 

Herengracht 100 deur

Voordeur met stoep

Herengracht 100, De gevelsteen onder de ontlastingsboog

De gevelsteen onder de ontlastingsboog

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.