Herengracht 98

<- 100 Herengracht          Panorama         Herengracht 96 ->

Herengracht 98

Herengracht 98

Herengracht 98 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 98

Gebouwd           ± 1743
Architect            -
Opdrachtgever    verm. Zeger van Son, koopman
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 253  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 46 3793  (verpondingsnummer)
1796 : 46 368    (kleinnummer)
1732 : 46 3706  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5657  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615

± 1743

1917

1926

Architect

Opdrachtgever

± 1615 Jan Aldewerelt, eigenaar bouwerf

± 1743 Zeger van Son, koopman

1926 S. Israëls

Naam / gevelsteen

± 1615 De Twee Hardebollen

Bijzonderheden

± 1743 Koopmanshuis 8,60 m. breed. Rechte kroonlijst, waarop balustrade (verdwenen) met attiek waarin alliantiewapen, (verm. van Van Son). Stoep.

1917 kap met glasramen en hijsbalk

1926 ingericht tot kantoorgebouw

Bewoners / eigenaren o.a.

17de eeuw Adriaen Willem Hardebol

1689 Mr Gerrit Backer

Rijksmonument

Nr 1732

Gebruik nu

woonhuis

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.