Herengracht 100

<- 102 Herengracht          Panorama         Herengracht 98 ->

Herengracht 100

Herengracht 100

Herengracht 100 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 100, De Vergulde dubbele Arend

Gebouwd           ± 1620
Architect            -
Opdrachtgever    Daniël Colpijn
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 254  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 46 3792  (verpondingsnummer)
1796 : 46 369    (kleinnummer)
1732 : 46 3705  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5658  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

1929

Architect

Opdrachtgever

1614 Pieter Jacobsz Block, eigenaar bouwerf 

1929 Mr J.J. Keizer 

Naam / gevelsteen

± 1620 Dubbele adelaar in boogveld van ontlastingsboog tegen tweede verdieping

Bijzonderheden

± 1620 Koopmanshuis 8,50 m. breed. Pilastergevel van bak- en bergsteen met grote trappen, bergstenen banden en vleugelstukken Top ingezwenkt gewijzigd.

1929 hersteld

Bewoners / eigenaren o.a.

1623 Daniël Colpijn

1623 verkocht aan Adriaen Decquer, koopman

Rijksmonument

Nr 1733

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.