Herengracht 96

<- 98 Herengracht          Panorama         Herengracht 94 ->

Herengracht 96

Herengracht 96

Herengracht 96 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 96

Gebouwd           ± 1660
Architect            -
Opdrachtgever     Coenraet van Klenck, heer van Lohrheim en Oerssen
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 252  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 46 3794  (verpondingsnummer)
1796 : 46 367    (kleinnummer)
1732 : 46 3707  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5656  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1616

± 1660

1913

Architect

Opdrachtgever

± 1616 Jan Aldewerelt

1660 Coenraet van Klenck, heer van Lohrheim en Oerssen

1913 Koperberg en Schielaar 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1700 koopmanshuis 8,60 m. breed. Gevel met middenvoorsprong, waarop driehoekig fronton waarin kruis met linten. Stoep. Boven ingang lantaarn met concaaf glas.

Bewoners / eigenaren o.a.

1664-1691Coenraedt van Clenck, koopman, schepen en raad.

1913 ingericht tot kantoor en magazijn

Rijksmonument

Nr 1731

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.