Herengracht 44

<- 46 Herengracht          Panorama         Herengracht 42 ->

Herengracht 44

Herengracht 44

Herengracht 44 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 44


Gebouwd           ± 1725
Architect            -
Opdrachtgever    Ds. Th. van den Houten of E. Haeck, koopman
Monument          Rijksmonument

Bouwjaar

± 1615

± 1725

Architect

± 1615 Pieter Jacobsz Block?, eigenaar bouwerf

Opdrachtgever

± 1725 ds Theod. Van den Houten of Engelbert Haek, koopman

Naam / gevelsteen

± 1615 Het Wapen van Brunswijck

Bijzonderheden

± 1725 koopmanshuis 4,55 m. breed. Halsgevel waaraan vleugelstukken en getoogd fronton. Stoep. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1639 Melchior van Hoorn (1)

Rijksmonument

Nr. : 1709

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.