< Kermis 2012                                                                 Terug naar panorama                                                               Damplan 1909 >

Tekening vanaf paleis op de Dam, gemaakt tussen 1845 en  1848

Vanaf het paleis gezien in oostelijke richting. Links Dam nr 6, dan de ingang Nieuwendijk. Daaarnaast Dam nr. 4, nog de oude bebouwing, nr 4 heeft dan nog niet zijn rijk gedecoreerde uiterlijk maar de grote poort is er wel al. Dan de ingang naar het Damrak waarnaasdt nog de oude Beurs van Zocher ligt. In het midden de huizen Dam  3 - 17 die tevens aan de Warmoesstraat liggen met daarnaast het Commandantshuis.

Aan de andere zijde is er nog een stuk van Dam 10 ,Zeemanshoop te zien en dan de ingang Kromelleboogsteeg.  Dam 12-20, nog vijf huizen. Het gebouw van P.G.C. Hajenius, het gebouw Rijnstroom is dan nog niet gebouwd. Na de doorgang naar het Rokin begint de Vijgendam.  Daar zit ook de ingang van de Beurssteeg, naar de oude, al lang gesloopte Beurs van Hendrik de Keyzer . Dit is een voortekening voor de bij F. Buffa uitgegeven litho, genaamd Gezicht op Amsterdam gezien vanaf de toren van het Paleis op de Dam door Augustus Wynantz (1795 - 1848) Collectie Atlas Dreesmann.

 

 

Gezicht op Amsterdam gezien vanaf de toren van het Paleis op de Dam.

Gezicht op Amsterdam gezien vanaf de toren van het Paleis op de Dam.