Keizersgracht 693

Keizersgracht 693

Keizersgracht 693

Keizersgracht 693, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 693


Gebouwd           1680
Architect            -
Opdrachtgever    Corns Bakker
Monument         Rijksmonument

1853 : Y 159     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5509  (verpondingsnummer)

1796 : 59 37    (kleinnummer)

1732 : 59 5216  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1211  (kadaster oud)

 

691 en 693

 

Deze twee koopmanshuizen zijn resp. 7,63 en 7,43 m. breed.

Hiervan is er een gebouwd in 1680 voor Corns. Bakker en het andere in 1680 voor zijn zoon mr. Jan Bakker.

 

Zogezegd 'te stellen twee woonhuizen, geen stallen noch pakhuizen, een woonhuis van gelijke hoogte en gelijke gevel en lijst als de heer Bakker een - in 1680 getimmerd heeft'.

 

Verder hebben ze tegen elkaar liggende stoepen met onderingang en een toegang met omlijsting.

 

Van 691 is in 1830 de stoep gedeeltelijke weggebroken door T.L. Rentelinsen.

Daarna heeft het één midden- en twee zij-ingangen.

 

Van 693 is in 1912 de beganegrondverdieping door J.H. van Vloodorp veranderd voor Wijnhoff & Van Gulpen met een dubbele deur aan de linker kant.

 

Verder zijn de huizen nog bijna onveranderd.

In 1912 komt er het chemisch laboratorium Wijnhoff & Van Gulpen, dat in 1873 begon met het onderzoeken van levensmiddelen op kwaliteit en of er de juiste grondstoffen in zaten. Dat bedrijf krijgt rond 1931 een andere tak Wijnhoff & Van Gulpen & Larssen dat een groothandel en transporteur van vooral zuren wordt.

In 1941 gaan beide bedrijven naar een andere locatie op de Keizersgracht. Wijnhoff & Van Gulpen gaan naar de Keizersgracht 29 en Wijnhoff & Van Gulpen & Larssen  vertrekt naar Keizersgracht 319.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.