Keizersgracht 515

Keizersgracht 515, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

keizersgracht 515 1870

keizersgracht 509-511 1870

Keizersgracht oud 507, voor 1886, een pand met 509 en 511, woonhuis

Gebouwd             1671
Architect               -
Opdrachtgever    mr. Joan Corver
Doel                  Als koetshuis voor Herengracht 456
Afgebroken       1886
1853 : X 697     (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3244  (verpondingsnummer)
1796 : 56 130    (kleinnummer)
1732 : 56 3119  (verpondingsnummer)
Kadast: I 976    (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1671

1886 afgebroken

Architect

Opdrachtgever

± 1671 mr Joan Corver (Herengracht 456)

1886 jhr. mr. C.J. den Tex

Naam / gevelsteen

Wapen mr Joan Corver boven poort van stal.

Bijzonderheden

± 1671 koopmanshuis 5,80 m. breed. Blok van twee koopmanshuizen met een stal in het midden, onder één dak met drie dakvensters . Rechte kroonlijst. Rechtse en linkse stoep met onderingang. Gelijktijdig gebouwd met Herengracht 456.

1886 afgebroken en nieuwbouw neergezet

 

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1671-1886 Het is het koetshuis met twee huizen voor Herengracht 456

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.