Keizersgracht 515

Keizersgracht 515, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

keizersgracht 515 1870

keizersgracht 509-511 1870

Keizersgracht oud 509, voor 1886, een pand met 507 en 511

Gebouwd           1671
Architect            -
Opdrachtgever     mr. Joan Corver
Doel                 Als koetshuis voor Herengracht 456
Afgebroken        1886
1853 : X 696  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3243  (verpondingsnummer)
1796 : 56 129    (kleinnummer)
1732 : 56 3118  (verpondingsnummer)
Kadast: I 975  (kadaster oud)

Het koetshuis voor de koets en de paarden.

Het blok huizen is rond 1671 door mr Joan Corver, wonende aan de Herengracht 456, gebouwd als koetshuis met extra woonruimte voor het personeel. Dit complex met het woonhuis aan de Herengracht en een koetshuis aan de Keizersgracht. komt vaker voor, maar was niet de bedoeling. Vandaar dat later de Kerkstraat tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht is gelegd. De koetshuizen kwamen nu hieraan te liggen en de grote huizen aan Keizersgracht of de Prinsengracht.

Het koetshuis wordt in 1886 in opdracht van jhr. mr. C.J. den Tex, namens Anna Mathilda Vries de eigenaresse van het complex, verbouwd, waarbij het oude huis geheel wordt afgebroken. Alleen de zijmuren blijven staan, wat goed te zie is op de bouwtekening tabblad "Bouwtekening 1886". Dit is het adres van het koetshuis met de stallen en de plaats waar de koets staat. Zie ook nr 509, het donkergrijze stuk op de kaart op het tabblad "Details 515".

Keizersgracht 515 493-517 oude num 1870

Keizersgracht 493-517, met de huisnummers van begin 1900. Oude, bijgesneden, kabinetsfoto uit 1870 van het Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.