Keizersgracht 515

Keizersgracht 515

Keizersgracht 515

Keizersgracht 515, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht nieuw 515

Gebouwd            1969-1970
Architect              Bureau Delsing
Opdrachtgever    Nederlandse Credietbank
Monument           Niet

Twee maal herbouwd

Het pand had tot de nieuwbouw in 1970-1971 de huisnummers Keizersgracht 507, 509 en 511, maar dat dan 515 is geworden.

 

Het oorspronkelijke huis is een blok van twee woonhuizen met een stal in het midden, onder één dak met drie dakvensters, een rechte kroonlijst en een rechter en een linker stoep met onderingang . Het is omstreeks 1671 gebouwd voor mr. Joan Corver als een koetshuis met twee woonhuizen door het huis aan de Herengracht 456. Hij heeft ook het huis aan de Herengracht 456 gebouwd. Deze huizen zijn resp. 5,80, 3,20 en 5,90 m. breed en en met zijn wapen boven de poort van de stal. Dit wapen is helaas verdwenen. Op de tekening hieronder is te zien hoe dit was gebouwd. Het donkergrijze deel is het koetshuis met de stallen. Het rode zijn de twee huizen.

 

In 1867 zijn huizen, keizersgracht 509-511 en Herengracht 456 verkocht voor f 90.000,- aan Jhr. Mr. Cornelis Jacob Arnold den Tex [1824-1882], die getrouwd is met Anna Mathilda Vriese [1823-1891]. Na de dood van Cornelis  laat de weduwe door haar zoon Cornelis Jacob den Tex[1855-1907] het koetshuis verbouwen. Hij laat het koetshuis aan de Keizersgracht grotendeels afbreken en er een nieuw, moderner koetshuis neer zetten, ontworpen door de architect van Rouendal & Co en het wordt door Oosterink en Schut voor f 23.999,- herbouwd. Voor het ontwerp, zie tabblad "bouw 1886". Na het overlijden van de weduwe in 1891 gaat het geheel naar haar dochter jkvr. Cornelia Anna Clasina den Tex [1852-1928], die sinds 1872 getrouwd is met mr. Sjoerd Anne Vening Meinesz [1833-1909] van Herengracht 364, bijgenaamd Vinnige Manus. Hij is burgemeester van Rotterdam van 1881 tot 1891 en van Amsterdam van 1891 tot 1901. In 1905 vertrekt het echtpaar definitief naar het buitenverblijf de Heiligenberg in Amersfoort. De panden komen eerst op de veiling voor f 112.000,-, maar worden niet verkocht. In het zelfde jaar wordt alles voor f 100.000,- overgenomen werd door Pieter Langerhuizen Lzn.[1838-1918], al eigenaar van Herengracht 458.

Hij verkoopt het huis Herengracht 456 in 1900 voor f 65.000,- aan de NV Ned. Verz. Mij tot uitkeering gedurende het leven en bij overlijden, die bij verkorting «De Uitkeering» alias «De Nederlandsche van 1845» wordt genoemd en sinds 1926 de NV Ned. Verz. Mij De Nederlandsche van 1845 heet, maar het koetshuis blijft in zijn bezit tot zijn overlijden. Dan komt het op de veiling, tezamen met Herengracht 458. Het koetshuis wordt verkocht voor f 70.000,- aan M. Joosten.

De Nederlandsche Landbouwbank

Voor de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, dan eigenaar van het pand Keizersgracht 507-509, is in 1918 de onderpui veranderd door de timmerman en makelaar J.G. Andriesse. De stalpoort is een dubbele deur geworden en de stal, intussen een garage, wordt dan verbouwd tot bankkantoor.

 

In 1923 wordt het pand inwendig verbouwd om meer ruimte maken voor de Nederlandsche Landbouwbank, de latere Nederlandsche Credietbank.

 

De Nederlandse Credietbank (NCB Bank) is in november 1918 in Amsterdam opgericht als Nederlandsche Landbouwbank om met financiering de export van de Nederlandse landbouw te ondersteunen. Geleidelijk aan zijn de activiteiten uitgebreid en op het hoogtepunt telt de bank meer dan 100 kantoren en heeft ze zo’n 2000 medewerkers in dienst. Na de oorlog is de naam gewijzigd in Nederlandsche Credietbank om een meer algemene bank te worden. Later is de naam in Nederlandse Credietbank veranderd en ten slotte in NCB Bank. 

 

In 1983 komt men met een noviteit: de Direktbank, een bank die zonder kantoren opereert en telefonisch bancaire producten aanbied. Ondanks deze initiatieven rendeert de NCB Bank maar matig en een groot deel van de winst wordt gereserveerd om verliezen op leningen op te vangen.

 

In 1984 wordt de bank gekocht door de Amerikaanse Chase Manhattan Bank, waarmee de NCB Bank al sinds 1967 een samenwerkingsverband heeft. Dit is van korte duur, In 1987 wordt de bank overgenomen door Credit Lyonnais Bank Nederland. Maar deze bank is weer overgenomen door de Belgische Generale Bank en heet nu Generale Bank Nederland.

 

 

Keizersgracht 493-529 kaart Loman X 1876 SAA

Keizersgracht 493-529, deel uit een kaart van Loman, van buurt "X" uit 1876. De nummers 507-509-511 zijn oorspronkelijk het koetshuis met woonhuizen van Herengracht 456 en is in 1970 hernummerd naar 515. De nummers 513-515-5171 zijn oorspronkelijk het koetshuis en woonhuizen van Herengracht 458 en zijn in 1970 hernummerd naar 517. Kaart stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.