Keizersgracht 485

Keizersgracht 485

Keizersgracht 485

Keizersgracht 485, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 485, Voormalig pakhuizen De Eykenboom en De Lindeboom


Gebouwd           1838
Architect            M.G. Tetar van Elven
Opdrachtgever    G. Luden-Backer
Monument         Rijksmonument

1853 : X 709  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3257  (verpondingsnummer)

1796 : 56 146    (kleinnummer)

1732 : 56 3132  (verpondingsnummer)

Kadast: I 4376  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1680 – 1685

1838

1900 en 1925

Architect

1680 Pieter Adolfse de Zeeuw

1838 M.G. Tetar van Elven

Opdrachtgever

± 1680 – 1685 Andries Pels

1838 G. Luden-Backer 

1900 en 1925

Naam / gevelsteen

De Eykeboom en De Lindeboom

Bijzonderheden

 

± 1680 – 1685 twee pakhuizen samen 11,65 m. breed. Puntgevel met aanzetstukken. Verhoogd fronton. Zandstenen boog- en negstukken om vemsters en middenas.

1838 verbouwd tot één stalgebouw met kantoor erboven. Twee verdiepingen hoog. Kozijnen met halfronde bovendorpels. Twee zijlichten. Twee dakvensters. Rechte kroonlijst met bloklijst.

1900 en 1925 toegang veranderd voor de Amsterdamse Rijtuig Maatschappij, later de ATAX

Bewoners / eigenaren o.a.

1900-19?? Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij

Rijksmonument

2367

Gebruik nu

Parkeergarage en woningen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.