Keizersgracht 485

Keizersgracht 485

Keizersgracht 485

Keizersgracht 485, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 485, Voormalig pakhuizen De Eykenboom en De Lindeboom


Gebouwd           1838
Architect            M.G. Tetar van Elven
Opdrachtgever    G. Luden-Backer
Monument         Rijksmonument

1853 : X 709  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3257  (verpondingsnummer)

1796 : 56 146    (kleinnummer)

1732 : 56 3132  (verpondingsnummer)

Kadast: I 4376  (kadaster oud)

Dit is een pakhuis dat samengesteld is uit twee pakhuizen die komen uit de reeks van zes gelijke pakhuizen, zoals ook te zien is op de gravure uit het grachtenboek.

Ze hebben elk een puntgevel met aanzetstukken en een verhoogd gebogen frontin, zandstenen boor- en negstukken om de vensters en de middenas.

 

De zes pakhuizen zijn ontworpen door de architect Pieter Adolfse de Zeeuw en gebouwd omstreeks 1680 - 1685. De eerste vier zijn gebouwd voor de zeer vermogende koopman AndrĂ© Pels, die dan nog woont op Keizersgracht 169, en de laatste twee voor de vermogende Albert Schuijt.

 

De vier huizen  van Pels waren als volgt genaamd:

nr. 483 : Palmboom, 5,50 m. breed.

nr. 485 : Eykeboom en Lindeboom, 11,65 m. breed.

nr. 487 : Sparreboom, 6 m. breed.

De voorste letters van de namen geven de naam van de stichter PELS weer - de pakhuizen van Pels -.

 

De vier pakhuizen van Pels zijn omstreeks 1760 eigendom geworden van de fam. Bicker.

 

Deze twee pakhuizen zijn in 1838 door M.G. Tetar van Elven voor G. Luden - Backer verbouwd tot stalgebouw, behorende bij het huis Herengracht 438.

Ze zijn twee verdiepingen hoog, hebben dan kozijnen met halfronde bovendorpels, twee zijlichten, twee dakvensters en een rechte kroonlijst met een bloklijst.

 

In 1900 en 1925 is de toegang veranderd voor de Amsterdamse Rijtuig Maaatschappij.

Keizersgracht 485, Rechte lijst

Rechte lijst

Keizersgracht 485 naam

De twee namen van de oude twee pakhuizen.

Keizersgracht 485 garage

De oude garage van de Amsterdamsche Rijtuigen Maatschappij, nu alleen nog maar een parkeerplaats

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.