Keizersgracht 473-479

Keizersgracht 473 ,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 473 oud


Gebouwd           1668
Architect            -
Opdrachtgever    Allard van der Eijken
Afgebroken        1896

1853 : X 715  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3263  (verpondingsnummer)

1796 : 56 152    (kleinnummer)

1732 : 56 3138  (verpondingsnummer)

Kadast: I 999  (kadaster oud)

Bouwjaar

1668

1896 Afgebroken

Architect

1862  G.B. Salm[1831-1897]

Opdrachtgever

1668 Allard van der Eijken, wijnkoper

Naam / gevelsteen

1668 De Eijkeboom

Bijzonderheden

1668 koopmanshuis 7,45 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Festoenen op zijkanten. Gebogen fronton met schelp. Omlijste hijsbalk met neerhangende guirlande. Kozijnen gedeeltelijk met onderluiken. Hoge stoep met onderingang. Toegang met omlijsting.

1862 Nieuwe gevel, stoep verwijderd

1876 Op de veiling Brakke Grond, ƒ 39.900,- en ƒ 100,- opgeld J.B. Paris

1884 Gekocht door Insinger, Herengracht 436

1896 gesloopt samen met 475 t/m 479 voor kantoorgebouw.

Bewoners / eigenaren o.a.

1805-1807 D.J. van Lennep

1877-1884 Doctor Posthumus Meijjes (huurder)

1886-1896 Mr. J.H. Muller (advocaat en procureur)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.