Keizersgracht 473-479

Keizersgracht 479 ,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 479


Gebouwd           1671
Architect            -
Opdrachtgever    Dirck de Vlaming van Oudshoorn
Afgebroken        1896

1853 : X 712  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3260  (verpondingsnummer)

1796 : 56 149    (kleinnummer)

1732 : 56 3135  (verpondingsnummer)

Kadast: I 996  (kadaster oud)

Bouwjaar

1671

1896 Afgebroken

Architect

Opdrachtgever

1671 Dirck de Vlaming van Oudshoorn

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1671 samen met Herengracht 436. Stalgebouw met pakzolders 3,75 m. breed. Rechte kroonlijst. Kap. Dakvenster. Brede toegang en daarboven 1671.

1896 samen met 473, 475 en 479 gesloopt voor kantoorgebouw.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.