Keizersgracht 473-479

Keizersgracht 473 - 479

Keizersgracht 473 - 479

Keizersgracht 473 - 479

 

Gebouwd           1896
Architect            F.W.M. Poggenbeek
Opdrachtgever    Firma Merrem & La Porte
Monument         Niet

 

 

Bouwjaar

1896

Architect

1896 F.W.M. Poggenbeek

Opdrachtgever

1896 Firma Merrem & La Porte 

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1896 gesloopt huizen 475 t/m 479 voor dit kantoorgebouw.

Bewoners / eigenaren o.a.

1897-1983 Firma Merrem & La Porte

1897-???? Firma Merrem & La Porte assurantiën

1927-1941 Consulaat Generaal van de Verenigde Staten

Rijksmonument

Nr.: -

Gebruik nu

Kantoren

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.