Keizersgracht 63 - 69

Keizersgracht 67 lijst

Keizersgracht 67 lijst

Keizersgracht 67 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 63 - 69, oude nummer 67

Gebouwd           ± 1620
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Valckenaer
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 322  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 49 5111  (verpondingsnummer)
1796 : 49 364    (kleinnummer)
1732 : 49 0  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5718  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

1903

Architect

± 1620 Claes Jansz Langendijk, huistimmerman

Opdrachtgever

1903 broeders Johannes te Deo

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1620 koopmanshuis 8,65 m. breed. Trapgevel. Ontlastingsbogen boven kozijnen. Dubbele stoep.

1903 veranderd 

verm. 18de eeuw rechte kroonlijst met negen trigliefen. Stoep behouden.

Bewoners / eigenaren o.a.

? nagelaten aan Jan Claesz 

1651 verkocht aan Leonora Helmans, weduwe van P.C. Hooft. Hooft woonde er toen al. Hij overleed er in 1647.

1677 Lodewijk de Bas

1881 gedenksteen - gemaakt door E. Colinet, beeldhouwer - ter herinnering aan 300ste geboortedag van Hooft.

1903 nieuw gebouw broeders Johannes te Deo 

1913 huis afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

1940 steen herplaatst op nieuwe gebouw Johannes te Deo 

 

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

1940 steen herplaatst op nieuwe gebouw Johannes te Deo (3)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.