Keizersgracht 47 - 53

Keizersgracht 47-53

Keizersgracht 47-53

Keizersgracht 63, tekening Caspar Philips

Tekening uit grachtenboek, toen no 63

Keizersgracht 47 - 53, oude nummers 47 - 63

Gebouwd           1978-1979
Architect             Joh. A. Riesener
Opdrachtgever    -
Monument         Niet

 

 

't Fontaine Hoffie en concierge-woonhuis, waarbij achter dit huis een hofje met acht huizen was. De oude nummering, voor de bouw van het huidige pand, was dan ook 47 - 63, ook voor de aan het hofje liggende woningen. Zie ook het tabblad "kaart".

 

Bouwjaar

voor 1746 

1754 Nieuwbouw (Keizersgracht 63, 47-61)

1913 Nieuwbouw (Keizersgracht 65)

1978-1979 Nieuwbouw (Keizersgracht 47-53)

Architect

1913 L. Mohrman, aannemer en makelaar

1978  Joh. A. Riesener

Opdrachtgever

1754 Vrouwe Petronella Calkoen, weduwe van Joan Fontaine, schepen en raad 

1913 Broeders St Johannes de Deo

Naam / gevelsteen

1754 gekroonde alliantiewapen Fontaine – Calkoen

1754 ’t Fontaine Hoffie gesticht

1913 gevelsteen en monumentale pomp herplaatst naar de Valeriusstraat 198

Bijzonderheden

1754 Conciergewoonhuis 8,55 m. breed. Toegang onder de stoep. Bestemd voor bejaarde vrouwen van Gereformeerde Godsdienst.

1913 afgebroken 't Hofje verplaatst naar Valeriusstraat 198

1913 Samengevoegd met nr. 65 tot een groter verzorgingshuis Broeders St Johannes de Deo.

Bewoners / eigenaren o.a.

1746 oude huis gekocht van weduwe van Barend Grondhuijs 

1746 J. De Mortier, koopman (bewoner)

1913-1972 Ziekenhuis / Verzorgingshuis Broeders St Johannes de Deo.

1978-heden Appartementen

Rijksmonument

Nee

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.