Keizersgracht 47 - 53

Keizersgracht 47-53

Keizersgracht 47-53

Keizersgracht 63, tekening Caspar Philips

Tekening uit grachtenboek, toen no 63

Keizersgracht 47 - 53, oude nummers 47 - 63

Gebouwd           1978-1979
Architect             Joh. A. Riesener
Opdrachtgever    -
Monument         Niet

 

 

Gevelstenen.

In het oude pand nummer 63 zat een grote gevelsteen, die in 1913 overgeplaatst is naar het hofje aan de Valeriusstraat 198. Op de tekening in het grachtenboek, zie hierboven, is de steen goed te zien.

Het is een gevelsteen met de wapenschilden van Calkoen en Fontaine.

 

De tekst op de steen is:

                 Gestigt door Vrouwe Petronella Calkoen
              Wed. de Ed. Heer Mr. Ioan Fontaine, in syn
                  Ed. leven Schepen en raad deser stad.

 

 

Gevelsteen, die oorspronkelijk in Herengracht 47 heeft gezeten.

Gevelsteen, die oorspronkelijk in het pand 47 heeft gezeten.

Keizersgracht 65, prent uit 1881, Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 65 tekening uit 1881, het woonhuis van PC Hooft, prent getek. door Greive jr. (tekenaar) van Stadsarchief Amsterdam

Verzorgingshuis van de Broeders van Barmhartigheid van Sint Joannes de Deo

Verzorgingshuis van de Broeders van Barmhartigheid van Sint Joannes de Deo, foto website Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.