Keizersgracht 33

Keizersgracht 33

Keizersgracht 33

Keizersgracht 33, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 33

Gebouwd           ± 1727
Architect            -
Opdrachtgever    fam. Van Honsen
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 337  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 5  (verpondingsnummer)
1796 : 51 373    (kleinnummer)
1732 : 51 5  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5727  (kadaster oud)

 

Het oorspronkelijke huis is eigendom geweest van en waarschijnlijk gebouwd voor Dirck Coprnelisz, genaam Het Fortuijn, daarna bij Jan Cornelisz, waarna het eigendom is geworden van de familie Van Honsen.

 

Omstreeks 1727 is dit koopmanshuis waarschijnlijk in de in het grachtenboek afgebeelde toestand gebracht voor de familie Van Honsen.

Het heeft een 5,16 m. brede gevel met een getoogde kroonlijst met middenstuk, een kuif, hoekballen en twee consoles.

In de toog attributen en daaronder een lamberkijn en De Vergulde Fortuijn in de gevel. Het heeft een deurpartij uit dezelfde tijd en binnen heeft het nog een Louis XVI stucgang.

 

De bekroning is sedertdien verwijderd.

 

Het huis heeft rond 1800 een rechte kroonlijst gekregen en daarop de hijsbalk.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.