Keizersgracht 688

Keizersgracht 688 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 688

Keizersgracht 688

Keizersgracht 688


Gebouwd           1696
Architect            -
Opdrachtgever    Barend Outhuijsen en Arend Backer
Monument         Rijksmonument

1853 : AA 14  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4722  (verpondingsnummer)
1796 : 58 720    (kleinnummer)
1732 : 58 4497  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1531  (kadaster oud)

Bouwjaar

1696

eind 18de eeuw

Architect

Opdrachtgever

1696 Barend Outhuijsen en Arend Backer, steenkoper

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1696 koopmanshuis 7,40 m. breed. Halsgevel met neerkruipende zeehonden als velugelstukken. Getoogd fronton waarin wapenschild. Kozijnen zonder onderluiken. Rechtse en linkse stoep. Omlijste en bekroonde toegang.

eind 18de eeuw bovengevel veranderd. Rechte kroon- met bloklijst met twee consoles, op het midden hiervan een – halfrond afgedekt – dakvenster in houten omlijsting. Hijsbalk. Tussen 688 en 690 een lantaarn

1936 pand aangekocht voor de Radioschool Radio Holland

Bewoners / eigenaren o.a.

tot 1740 in bezit van en bewoond door het gezin Outhijsen.

1769 Mr. Marten Wevering Azn.

na 1777 – 1803 Jac.El. Verbeeck, wed. van Wevering (1783 gehuwd met mr. F.H. van Berckel

1868-1903 Peter Wilhelm Janssen[1821-1903]

1936-1972??  Radioschool Radio Holland

Rijksmonument

2702

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.