Keizersgracht 686

Keizersgracht 686 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 686

Keizersgracht 686

Keizersgracht 686


Gebouwd           ± 1690 
Architect            Schelte Popta en Hendrik Cloessen
Opdrachtgever    Schelte Popta en Hendrik Cloessen
Monument         Rijksmonument

 

Dit huis is een van de Halsgevel-vijfling, vijf gelijke panden, van ongeveer 5,90 meter breed. 

Bouwjaar

± 1690 (678 - 686) (1)

? (2)

Architect

± 1690 Schelte Popta en Hendrik Cloessen, meester-metselaars (1)

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1690 koopmanshuis 5,90 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken met tulpen, druiven enz. Op zijkanten. Segmentvormig fronton met schalpversiering. Twee aan twee dubbele stoepen. Er mocht geen stal of pakhuis worden gemaakt. (1)

? door attiek verhoogde kroonlijst. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2701

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.