Keizersgracht 88

Keizersgracht 88

Keizersgracht 88

Keizersgracht 88, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 88

 

Gebouwd           1718 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan van Noordhoorn
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1615 bouwerf gekocht (1)

1718 (2)

1907 (3)

Architect

1907 Jac. Perquin (3)

Opdrachtgever

1615 Gerrit Jacobsz, koper bouwerf (1)

1718 Jan van Noordhoorn (2)

1907 C. Boendermaker (3)

Naam / gevelsteen

1615 De Drie Koningen (1)

Bijzonderheden

1718 koopmanshuis 5,88 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Fronton waaronder de drie Koningen (bovenlichamen) met de Ster. Stoep. (2)

1907 met cementblokken bewerkt. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1663 Joan Anslo, regent aalmoezeniersweeshuis. (1)

tot 1790 in bezit fam. Noordhoorn (2)

Rijksmonument

2479

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

Dit 5,88 m. brede koopmanshuis is in 1718 gebouwd voor Jan van Noordhoorn en bij zijn familie tot 1790 in eigendom gebleven.

 

Het heeft een halsgevel met vleugelstukken, een fronton waaronder De Drie Koningen (bovenlichamen) met de ster.

Het huis heet De Drie Koningen.

 

Verder heeft het een stoep.

 

Het is nog ongeveer onveranderd.

 

Het benedengedeelt is vermoedelijk in 1907 met cementblokken bewerkt voor C. Boendermaker door de bouwkundige Jac. Perquin.

 

Het bouwerf is in 1615 gekocht door Gerrit Jacobsz en het huis is in 1633 eigendom van Joan Anslo, regent van het aalmoezeniersweeshuis.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.