Keizersgracht 68

Keizersgracht 68

Keizersgracht 68

Keizersgracht 68, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 68


Gebouwd           1784
Architect            -
Opdrachtgever    Dirk Salm
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 391  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 49 5143  (verpondingsnummer)

1796 : 49 426    (kleinnummer)

1732 : 49 4994  (verpondingsnummer)

Kadast: D 4692  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1623 (1)

± 1692 (2)

1784 (2)

1902 (3)

Architect

± 1623 Evert Claesz, huistimmerman (1)

± 1692 Arent Krijs, makelaar (1) (2)

Opdrachtgever

1784 Dirk Salm (3)

1902 mr. F.A. Molster (4)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1692 koopmanshuis 5,65 m. breed. Ingezwenkte halsgevel, festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. Twee omlijste zolderlichten. Stoep. (2)

1784 ingezwenkte hals. Getoogd fronton met kuif (volgens model van ± 1755 zie ook Keizersgracht 50). Oude stoep.(3)

1902 kap vernieuwd. (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

1624 Balth. Sijmonsz (1)

1671 Arent Krijs (1) (2)

Rijksmonument

2472

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.