Keizersgracht 66

Keizersgracht 66

Keizersgracht 66

Keizersgracht 66, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 66


Gebouwd           ± 1692 
Architect            -
Opdrachtgever    Arent Krijs
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 390  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 49 5144  (verpondingsnummer)

1796 : 49 425    (kleinnummer)

1732 : 49 4995  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5563  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1623 (1)

± 1692 (2)

± 1890 (3)

1960

Architect

± 1692 Arent Krijs, makelaar (2)

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

1624 Toutenburgh (1)

Bijzonderheden

± 1692 koopmanshuis 5,58 m. breed. Ingezwenkte halsgevel, festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. Twee omlijste zolderlichten. Stoep. (2)

± 1890 rechte kroonlijst. Oude kap. Boven ingang snijraam met verguld achterraam. (3)

1960 Weer een top teruggezet

Bewoners / eigenaren o.a.

1624 Albert Massa (2)

Rijksmonument

2471

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.