Keizersgracht 64

Keizersgracht 64

Keizersgracht 64

Keizersgracht 64, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 64


Gebouwd           1738
Architect            -
Opdrachtgever     Christina Soutman
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 389  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 49 5145  (verpondingsnummer)

1796 : 49 424    (kleinnummer)

1732 : 49 4996  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5562  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

1738

1973 Restauratie 

Architect

 

1973 H.F. Rappange

Opdrachtgever

± 1620 Casper Mol

1738 Christina Soutman

1973 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

± 1620 ‘De Mol’ boven de deur

± 1620 ‘De Oostzaender Kerk’ in de gevel

Bijzonderheden

± 1620 trapgevel.

1738 koopmanshuis 5,55 m. breed. met twee etages verhoogd. Halsgevel met vleugelstukken waarin kinderfiguren. Kuif. Stoep

 

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1620-1734 ongeveer 115 jaar eigendom geweest van fam. De Mol

1734 Christina Soutman kocht huis van erfgenamen van Jan Mol.

1741-1742 Jacobus Hoorens[†1742] en Margereta Hooft[†1753]

1742-1761 Wilhem Willink[†1761] en  Margereta Hooft[†1753] ( Willem koopt het van Margereta)

1761-1777 Court Roseboom[†1777] voor ƒ 36400.- gekocht

1912-1944?  De R.K. Boeken Centrale, vanaf ongeveer 1919 met Herengracht 62

1962 eigendom van Stadsherstel, gerestaureerd in 1973. De doekplafonds zijn in het laboratorium van het Rijksmuseum hersteld. Het tuinhuis is herplaatst. Stoet teruggeplaatst

1975-1985 Conservatorium van de Vereniging Muzieklyceum

????-heden Euro Business Center, verhuurd kantoorruimtes voor korte of langere duur

Rijksmonument

2470

Gebruik nu

 

Kantoor verhuur

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.