Herengracht 412

<- 414 Herengracht          Panorama         Herengracht 410 ->

Herengracht 412

Herengracht 412

Herengracht 412, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 412


Gebouwd           1664-1667
Architect            Philips Vingboons
Opdrachtgever    Guillaume Belin la Garde
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1664

Architect / Bouwer

1664 Philip Vingboons

1910 Eduard Cuypers

1921 A.A. Kok

2016-2017 J. van Stigt

Opdrachtgever

1664 Guillaume Belin la Garde en Bregitta Ysbrandsdr. van der Hem

1664 mr Pieter Pietersz van Kuyck (gevel voor of door hem bewerkt)

1910 NV Wiegman's Bank

1921 Bank Mendelssohn & Co

1937 Bank Mendelssohn & Co

Naam / gevelsteen

2018 Het Hendrickszhuys

Bijzonderheden

1664-1667 dubbel woonhuis 14,80 m. breed. Vooruitspringende middenpartij met Korinthische pilasters en driehoekig fronton waarin alliantiewapen (La Garde-Van der Hem). Op kroonlijst twee siervazen. Dakvensters met balustraden. Twee schoorstenen. Onder de middelste vensters van de derde verdieping guirlandes. Platte stoep. Bakstenen achtergevel met risaliet en hoek-uitbouwsels. Tuinhuis (Lodewijk XIV) met gevel van berg- en baksteen met geblokte pilasters en fronton, waaronder alliantiewapen met blanke schilden, aanzetkrullen en siervazen.

1910 Verbouwing tot bank.

1921 Verbouwing, meer luxe inrichting.

1937 Verbouwing, Herengracht 410 wordt erbij getrokken.

2001 verbouwing kantoor

2016-2017 verbouwing tot woonzorgappartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

1898-1920 bankier Petrus Paulus Wiegman / NV Wiegman's Bank

1920-1942 Bank Mendelssohn & Co (1939 failliet)

1942-1945 Devisenschutzcommando

1945-1946 Nederlandsch Beheersinstituut 

1945-1946 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie

1946-1976 agentschap van het Ministerie van Financiën en de Grootboeken der Nationale Schuld

2002 -2010 Lost Boys / Guerrilla

2018-heden Domus Magnus woonzorgappartementen (huurder)

Rijksmonument

Nr 1840

Gebruik nu

28 woonzorgappartementen Het Hendrickszhuys van Domus Magnus (www.domusmagnus.com)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.