Herengracht 410

<- 412 Herengracht          Panorama         Herengracht 408 ->

Herengracht 410

Herengracht 410

Herengracht 4, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 410 (nu samen met 412)


Gebouwd           1665
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Jacob de Vogelaer
Monument         Rijksmonument

1853 : II 396  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 55 2938  (verpondingsnummer)

1796 : 55 525    (kleinnummer)

1732 : 55 2812  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4121  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1665

1938 nieuwbouw

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1665 Jacob de Vogelaer

1938 fa Mendelssohn & Co

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1665 koopmanshuis 7,45 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op de zijkanten, hoekvazen, driehoekig fronton, guirlandes en lint op de borstweringen. Stoep.

19de eeuw veranderd: hals verdwenen

1938 vernieuwd met bakstenen gevel, rechte kroonlijst en platte stoep en verenigd met 412

Bewoners / eigenaren o.a.

1734 wed. M. Romswinkel

Rijksmonument

Nr 1840

Gebruik nu

28 woonzorgappartementen Het Hendrickszhuys van Domus Magnus (www.domusmagnus.com)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.