Herengracht 252 De Mee-baal

< 254 Herengracht          Panorama         Herengracht 250 >

Herengracht 252

Herengracht 252

Herengracht 252 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 252 Mee-baal

Gebouwd           ± 1725
Architect            -
Opdrachtgever    ds Hermanus Van de Wall
Monument         Rijksmonument

1853 : KK 182  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 39 1473  (verpondingsnummer)
1796 : 39 445    (kleinnummer)
1732 : 39 1531  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3849  (kadaster oud)

Bouwjaar

kort na 1614

± 1725

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

kort na 1614 Broer Pouwelsen

± 1725 ds Herm. Van de Wall

Naam / gevelsteen

De Meelbaal

Bijzonderheden

± 1725 Koopmanshuis8,57 m. breed.

± 1725 attiek waarin gekroond wapenschild en Meelbaal. Stoep met onderingang samen met die van 250 een dubbele stoep. Empire snijraam met achterraam.

1861 Stoep vernieuwd, zie bouwtekening

Bewoners / eigenaren o.a.

1777 mr. Gerbrand Pancras Clifford, raad en schepen

1854-1909 Jan Ter Meulen Jr. en Anthonia Elisabeth Tra Kranen

1923 in gebruik bij verschillende handelskantoren

Rijksmonument

Nr 1784

Gebruik nu

acht appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.