Keizersgracht 698

Keizersgracht 698 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 698

Keizersgracht 698

Keizersgracht 698


Gebouwd           1687
Architect            Andries Claesz van der Woude
Opdrachtgever    Andries Claesz van der Woude
Monument         Rijksmonument
1853 : AA 9  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4717  (verpondingsnummer)
1796 : 58 725    (kleinnummer)
1732 : 58 4492  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1536  (kadaster oud)

Oorspronkelijk samengebouwd, nu weer samengevoegd

Oorspronkelijk is dit woonhuis, dat 9,30 m breed is, in 1687 gebouwd. Dit ,samen met 700, door de meester-timmerman Andries Claesz van der W oude. Volgens de afbeelding had de gevel een rechte kroonlijst met grote hoekconsoles en vijf kleinere (trigliefen), daartussen een zadeldak met dakvenster, op elke hoek van de kroonlijst een sierbal en een stoep met onderingang. Terstond na de voltooing in 1687 komt het huis met een stal aan de Kerkstraat in handen van de koopman Pieter Haak van Hoven en bij die familie is het 85 jaar in bezit gebleven. Het is ook door de familie bewoond, eerst door het gezin Van Hoven en later door de aangehuwde kleinzoon schepen en raad mr. Elias Schellinger.

Daarna wordt de eigenares Johanna Sara Pels als weduwe van Jan Bernd Bicker, terwijl het omstreeks 1782 overgaat op haar dochter Johanna Sara. Sara is gehuwd met schout-bijnacht en vice-admiraal Pieter Hendrik Reijnst, die het ook bewoond heeft, in 1800 is het nog bewoond door de weduwe Reijnst. Er is sindsdien nog weinig veranderd, behalve dat de hoge stoep is weggebroken en een hardstenen onderpui is gemaakt. Dat is wellicht aan het einde van de 18e eeuw door de vice-admiraal Reijnst veranderd.

 

Mr. F. Kranenburg

Rond 1904-1905 heeft hier mr. F. Kranenburg gewoond. Hij heeft aantal meubels laten ontwerpen door Theo Nieuwenhuis in de werkplaats van E.J. van Wisselingh & Co. in Amsterdam. Zie voor de foto's de tab "Interieur Kranenburg".

Begin 1937 wordt het huis verbouwd tot kantoor met een ConciĆ«rgewoning, door K. Huig maar als R.K.O. Radio Film zich meld, wordt opnieuw verbouwd en aangepast voor het opslaan en het vertonen van films. Er komen in het souterrain kluizen voor het opslaan van films. Na de ontploffing van een filmverhuurder van de Herengracht 285 in 1927 veroorzaakt door de zeer brandbare nitraatfilms is er veel meer aandacht voor gekomen.

In 1946 komt het bedrijf in de financiĆ«le problemen, wat er verder gebeurt is mij niet bekend. Vanaf 1947 zit er Motion Picture Export Filmdistributeur in het pand. 

 

Samenvoeging met Keizersgracht 700

In 1966 wordt het pand samengevoegd met Keizersgracht 700 door het doorbreken van de scheidingsmuur met het buurhuis op meerdere etages.

In 1990 wordt het pand, samen met Keizersgracht 700, verbouwd tot appartementen door de architect E.R. van der Gugten in opdracht van Vereniging van eigenaren Keizersgracht 698 - 700, waar hij ook in zit. Maar hij is blijkbaar alweer snel weg, bij de volgende verbouwing is hij niet meer betrokken. In 2003 wordt de gehele fundering vernieuwd.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.