Victoria en Victoria-Vesta

Levensverzekering Maatschappij Victoria Vesta N.V.

Vanaf 1967 vindt de eerste samenwerking plaats tussen Victoria en Vesta op het gebied van schadeverzekeringen. Hieruit ontstaat een nieuwe maatschappij de ‘N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Victoria-Vesta’ waarin de schadeverzekeringen van Victoria en de Kleine Ongevallenverzekeringen van Vesta zijn ondergebracht. Deze samenwerking wordt vergemakkelijkt door de fusie van De Nederlanden van 1845 en de Nationale Levensverzekering-Bank in 1963 tot Nationale-Nederlanden.

 

De samenwerking verloopt zo goed dat er werd besloten ook de levenactiviteiten van Victoria en Vesta samen te voegen. In 1971 vindt deze fusie plaats en is de ‘Levensverzekering Maatschappij Victoria-Vesta N.V.’ een feit.

De fusie maakt een gemeenschappelijk hoofdkantoor noodzakelijk en aangezien Victoria in Amsterdam huisde en Vesta in Arnhem wordt besloten de nieuwe vestigingplaats ergens in het midden komt te liggen. De keuze valt op Ede, een groeigemeente met een centrale ligging. Voor Vesta niet zo’n probleem, de medewerkers kunnen nog in Arnhem blijven wonen en reizen. Voor Victoria, sinds 1883 aan de Amsterdamse grachten gevestigd, is het verhuizen naar de provincie ingrijpender. Medewerkers moeten verhuizen naar het midden van het land. Maar de zeer krappe arbeidsmarkt in de Randstad en het ruimtegebrek op de Keizersgracht zonder verdere uitbreidingsmogelijkheden, maakt dat Ede in alle opzichten een betere plek is. Zo wordt in 1973 en nieuw pand betrokken middenin een woonwijk aan de rand van Ede.

 

In de jaren na de fusie vindt, mede door de opkomende automatisering, een grote verandering plaats binnen de maatschappij. Aangezien Victoria-Vesta een zeer grote verzekeringsportefeuille heeft, 15% van alle Nederlanders heeft dan één of meer verzekeringen bij het bedrijf, had deze omschakeling grote gevolgen voor zowel de binnen- als de buitendienst. De arbeidsintensieve taak van de agenten, het incasseren van premies, wordt vervangen door  girale incasso, ondergebracht bij de binnendienst. Het agentenbestand wordt meer dan gehalveerd. De overgebleven agenten werden omgeschoold tot adviseurs en gaan zich meer richten op acquisitie.

In 1993 besluit Nationale-Nederlanden om de schade- en levenactiviteiten van Victoria-Vesta samen te voegen met de RVS. Deze maatschappij gaan in 1968 samen met onder andere De Zeven Provinciën in de Amfas Groep die in 1984 wordt overgenomen door Nationale-Nederlanden. Na deze overname worden alle onder Amfas vallende maatschappijen omgezet in RVS Levensverzekeringen. Dit zet zich voort in de samenvoeging van Victoria-Vesta en RVS waarbij de naam Victoria-Vesta verdwijnt. De RVS verhuist van Rotterdam naar Ede.

In 2009 is besloten om de activiteiten van de levensverzekeraar samen te voegen met Nationale-Nederlanden waardoor ook deze icoon verdwijnt.

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.