Smit, Pieter Cornelis (1879-1948)

Keizersgracht 194 PC Smit  & Co

Een advertentie van P.C. Smit & Co uit het RK Bouwblad. De advertentie heeft erin gestaan van 1929 tot 1940.

Pieter Cornelis Smit (1879-1948)

Keizersgracht 194

 

P.C. Smit jr. is een handelsman te Amsterdam, importeur van muurverven. Pieter Cornelis Smit (1879-1948) gaat na zijn hbs-examen in de handel en begint na verloop van tijd een eigen zaak, P. C. Smit & Co. In 1928, na het verlies van zijn vrouw gaat hij wonen in zijn kantoor, hier op de Keizersgracht 194, een grachtenhuis met een kleine bibliotheek, vlak bij de Westerkerk. Smit heeft geen kinderen; hij leefde voor zijn bedrijf en, later, voor Onze Taal. Hij reageerde in 1930 op de oproep van Elout.

 

Op maandag 15 december 1930 zien de lezers van het Algemeen Handelsblad op de voorpagina van hun krant de kop "Het paard van Troje". Het artikel eronder waarschuwt hen in krasse bewoordingen voor "De verduitsching van onzen volksgeest", zoals de ondertitel luidde. Deze noodkreet werd geslaakt door C. K. Elout(1870—1947). Hij is geen onbekende voor de lezers van de krant, Elout is op dat moment al bijna veertig jaar redacteur van het Handelsblad. 

 

Smit, "Hij was een beminnelijk man", schrijft de latere redacteur van Onze Taal Jan Veering. "Als handelsagent van verschillende buitenlandse (merendeels Duitse) firma's kan hij gemakkelijk met mensen omgaan. Smit was iemand die op anderen grote indruk maakt: hij heeft een charmant optreden, zonder dat hij doet denken aan het louter uiterlijk beschaafde van een 'gladde' handelsman; hij spreekt en schrijft een bijzonder verzorgd, wat archaïsch getint Nederlands, zonder aanstellerig te zijn en hij heeft een brede belangstelling voor culturele zaken, zonder oppervlakkig te zijn. [...] Mensen die jarenlang met hem samengewerkt hebben, zeggen van hem: "wat hij ook deed, hij was nooit tevreden voor het goed was."

 

Oorspronkelijk artikel op Delpher hier. (HET PAARD VAN TROJE. uit het Algemeen Handelsblad van 15-12-1930)

 

bron : Zestig jaar strijd en liefde voor het Nederlands, Peter Burger en Jaap de Jong

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.