Maten de Jonge, Mattijs

Maten de Jonge, Mattijs, Notaris

 

Mattijs Maten de Jonge deed aan massaproductie. Na zijn studie rechten in Leiden, heeft hij in Amsterdam bijna veertig jaar zijn vak als notaris én advocaat uitgeoefend. In die vier decennia produceert de remonstrant Maten de Jonge ruim 150 protocollen en omdat hij zijn akten door de jaren heen door blijf doornummeren, weten we dat die boeken meer dan 15.000 akten bevatten. Deze boeken zijn er nog steeds en zijn gedigitaliseerd en worden nu(2018) verwerkt door de vrijwilligers van het project “alle akten” van het Stadsarchief Amsterdam. Verwacht bij hem vooral zakelijke contracten en bevrachtingscontracten voor kooplieden in binnen- en buitenland.

 

Hij woont en heeft zijn kantoor tussen 1719 – 1724 Keizersgracht tussen Brouwersgracht en Raadhuisstraat  en tussen 1725 – 1730 Ramskooi, een zijstraat van de Nieuwedijk, parallel aan de Nieuwezijds Voorburgwal.

Hij heeft zeker van 1731 tot 1751 op de Herengracht 114 gewoond en kantoor gehouden,  hij huurt het huis waarschijnlijk van Jacob Alewijn Gijsen jr., eigenaar-bewoner van Herengracht 270 voor ƒ 1.250 per jaar en hij woont er nog als het pand in 1751 voor ƒ 24.000 gekocht werd door Floris Kroll (Crol). Van 1751 tot 1758 houdt hij kantoor op de Keizersgracht tussen Brouwersgracht en Raadhuisstraat.

 

 

Herengracht 114 Verkoping door notaris 17-12-1737 Amsterdamse courant

De notaris Mattijs Maten de Jonge administreert de veiling van een aantal panden in 't Oude Herenlogement op 23 december. Uit de Amsterdamse Courant van 17 december 1737. Uit Delpher.nl

Herengracht 114 orig klac02342000016-1488294469 k

Voorbeeld van een akte uit 1720, het handschrift van de notaris Mattijs Maten de Jonge is voor iedereen leesbaar. Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.