Comenius, Jan Amos (1592-1670)

Jan Amos Comenius (1592-1670)

 

Keizersgracht 123 Huis met de hoofden

 

Egelantiersgracht (In de Witte Lam)

 

Prinsengracht 415 de Diamantroos

 

De familie De Geer onderhield een bijzondere relatie met de Tsjechische geleerde Jan Amos Comenius (1592-1670). Louis de Geer zorgde ervoor dat Comenius een aanstelling kreeg om het Zweedse onderwijssysteem te hervormen. In 1656 bood zoon Laurens de Geer onderdak aan Comenius aan in Amsterdam. Ironisch is, dat een familie van wapenhandelaren zich juist opwierp als mecenas van een geleerde die vrede predikte en wapens liefst zag omgesmolten tot klokken of muziekinstrumenten. Comenius is bijgezet in het familiegraf van zijn beschermheren, Laurens de Geer, in Naarden.

Maar vermoedelijk heeft hij in die 18 jaar ook op andere plaatsen gewoond in Amsterdam. Zo vermeld de historicus R.A.B. Oosterhuis en archivaris mejuffrouw Van Eeghen dat Comenius in 1657 aan de Egelantiersgracht (In de Witte Lam) woont en 1665 in het huis ‘de Diamantroos’ op de Prinsengracht 415, waar ook zijn drukkerij zit.

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.