Keizersgracht 609-613 FOAM

Keizersgracht 609

Keizersgracht 609

Keizersgracht 609, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 609 FOAM

Gebouwd           1861
Architect            C. Oudshoorn
Opdrachtgever    C.J. Fodor
Monument         Rijksmonument
1853 : X 534    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4682  (verpondingsnummer)
1796 : 58 79    (kleinnummer)
1732 : 58 4457  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1162  (kadaster oud)

 

Openingstijden :

       dagelijks  10.00 - 18.00
       do/vr        10.00 - 21.00 

Met een museumcafé

Museum Foam, alles rond fotografie.

Bouwjaar

± 1685

1861

1993

Architect

1861 C. Oudshoorn

1993 architecten Benthem en Crouwel

Opdrachtgever

± 1685 David Hunthum

1860 C.J. Fodor

1993 Ministerie van Cultuur

Naam / gevelsteen

± 1685-1863 ‘Het Spook’

1863-1993 Fodor

2001  FOAM

Bijzonderheden

± 1685 stalgebouw met pakzolders 7,45 m. breed. Rechte kroonlijst. Kap met dakvensters. Drie toegangsdeuren.

1861 verbouwd tot museum. Zandstenen gevel in blokwerk. Balustrade. Snijraam. Twee lantaarns.

1993 Verbouwd voor Vormgevingsinstituut, samen met Keizersgracht 611 en 613

Bewoners / eigenaren o.a.

1860 nagelaten door C.J. Fodor. Hij testeerde dat het pand vebouwd zou worden tot museum.

1948 Collectie Fodor naar depot, nu tentoonstellingsgebouw

1974 Tentoonstellingen Amsterdamse kunstenaars

1982 Fodor doet ook inkoop kunst voor Amsterdam

1993 Fodor uit pand

1993-2000 Vormgevingsinstituut

2001 FOAM Fotomuseum

Rijksmonument

nr. 2390 sinds 1970

Gebruik nu

Museum FOAM, Fotografie  ( www.foam.org )

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.