Keizersgracht 387

<- 385 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 389 ->

Keizersgracht 387

Keizersgracht 387

Keizersgracht 387, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 387, de Vergulde Ster

 

Gebouwd            1668
Architect                -
Opdrachtgever    Coenraad Segers
Monument           Rijksmonument
Eigendom           Hendrik de Keyser sinds 1955

 

Bouwjaar

1668 (1)

18de eeuw (2)

19de eeuw (3)

Architect

1668 verm. Justus Vingboons (1)

Opdrachtgever

1668 Coenraad Segers (1)

Naam / gevelsteen

1668 De Vergulde Star 1)

Bijzonderheden

1668 koopmanshuis 7,65 m. breed. Zandstenen gevel met tot in de top doorgaande middenpilasters. Top met vleugelstukken, waarin en waarlangs vruchtenfestoenen. Ovale, versierde lichten. Festoenen naast hijsbalkgat. Ernaast rondboogpoortje met fronton. Zwikvullingen en in de boogtrommel een Ster. Omlijste toegang met Ionische pilasters. (1)

18de eeuw: stoep met balusters. (2)

begin 19de eeuw: voordeur en snijraam met pijlen. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1741 tot eind 18de eeuw: Hendrik Hartwijk, koopman (1)

1908 mr J.H. Worst (3)

1955 ? door wijlen mevr. Worst-Kalff nagelaten aan Ver. Hendrick de Keyser (3)

Rijksmonument

Nr 2331

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 

Keizersgracht 387, Zandstenen halsgevel met oeils-de-boeuf,

Zandstenen halsgevel met oeils-de-boeuf,

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.