Keizersgracht 220 Onze Lieve Vrouwe Kerk / Moeder Godskerk

<- 222 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 218 ->

Keizersgracht 220

Keizersgracht 220

Keizersgracht 220, 220a en220b  Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 220, 220a en220b Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 220 onze Lieve Vrouwe Kerk / Moeder Godskerk

 

Gebouwd           1852-1854
Architect            Th. Molkenboer 
Opdrachtgever    Orde van de Redemptoristen
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1852-1854

1994-1996 Restauratie 

Architect

1852 Th. Molkenboer

Opdrachtgever

1854 De Onze Lieve Vrouwekerk werd in opdracht van de paters Redemptoristen gebouwd als kerk  bij hun klooster (118) en op 21 november 1854 in gebruik genomen. Na veel te hebben bijgedragen aan het katholieke leven in Amsterdam, verlieten de paters Redemptoristen in 1985 de hoofdstad. Na de verkoop van de kerk aan de Syrisch orthodoxen werden de belangen van de katholieke kerkgangers behartigd door de met dit doel opgerichte Stichting Onze Lieve Vrouwekerk. Op verzoek van deze stichting gaf de bisschop van Haarlem aan een priester van het Opus Dei de opdracht voor de pastorale zorg voor de katholieke gemeenschap van deze kerk. (zie website kerk) 

Naam / gevelsteen

Onze-Lieve-Vrouwe Kerk of Onbevlekt Hart Van Maria

Redemptoristenkerk

Voor Syisch Orthodoxen : Moeder Godskerk

Bijzonderheden

1852-1854 Kerk gebouwd

1881-1900 decoraties aangebracht

1994-1996 Restauratie

Bewoners / eigenaren o.a.

1854-1985 Redemptoristen

1985 Syrisch-Orthodoxe kerk

Rijksmonument

nr 2535

Gebruik nu

Kerk voor Syrisch-Orthodoxe kerk zie http://moedergodskerk.nl/

rooms-katholieke kerk en de Surinaamse katholieke kerk, zie http://www.olvkerk.nl/

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.