Herengracht 13

<= 9 Herengracht            Panorama            Herengracht 15 =>

Herengracht 13

Herengracht 13

Herengracht 13 tekening Caspar Philips

tekening Caspar Philips

Herengracht 13 


Gebouwd           1629 , 1924 verbouwd
Architect            onbekend
Opdrachtgever    Claes Jansz 
Monument         -

1853 : SS 237   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5569  (verpondingsnummer)

1796 : 31 313   (kleinnummer)

1732 : 31 5519  (verpondingsnummer)

Kadast: F 762   (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

1924

Architect

1924 J. Ormeling

Opdrachtgever

± 1620 verm. Claes Jansz, schipper

1924 N.V. Mij Victoria

Naam

Bijzonderheden

± 1620: Trapgevel 4,70 m breed. Stoep en pui en onderingang naar kelder. Op pui drie gevelstenen en kozijnen met onderluiken, ontlast met bogen en sluitstukken. Banden. Achterhuis in gang. (1)

1924 kunstloze gevel.

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1620 Claes Jansz

1689 Jan Blinck x Cath. Van Halmael

1740 J. Westenberg, schipper op Suriname

????-heden hotel Max Brown

Monument

--

Gebruik nu

Deel hotel Max Brown, Herengracht 13-19

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Het oorspronkelijke huis is rond 1620 gebouwd voor schipper Claes Jansz, althans het was vóór 1630 zijn eigendom.

Het heeft een 4,70 m.  brede trapgevel (snijding 0,16 m) met een pui, een stoep en een aparte ingang naar de kelder.

Op de pui drie gevelstenen, kozijnen met onderluiken, ontlast met bogen en sluitstukken en voorts banden.

Het heeft een achterhuis in de gang.

 

Via een volgende eigenaar is het o.a. in 1689 'toegevallen' aan Jan Blinck, gehuwd met Cath. van Halmael.

In 1740 wordt het bewoond door J. Westenberg, schipper op Suriname.

 

Tot 1924 is het goed bewaard gebleven, daaarna is het vernieuwd voor N.V. Maatschappij Victoria en J. Ormeling. Het huis heeft daarbij een nieuwe voorgevel gekregen maar de kern is nog 17de eeuws

 

Het is nu een deel van een hotel, het Max Brown hotel dat op de nummers 13 - 19 zit.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.