Herengracht 470 Goethe Institut

<- 472 Herengracht                Panorama                Herengracht 468 ->

Herengracht 470 voorzijde

Voorzijde

Herengracht 470 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 470 Goethe Institut

Gebouwd            1669
Architect             Onbekend
Opdrachtgever      Anna Boom
Monument           Rijksmonument
1853 : X 456    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 57 4031  (verpondingsnummer)
1796 : 57 554    (kleinnummer)
1732 : 57 3832  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1024   (kadaster oud)
 

Bouwjaar

± 1670

Eind 18de eeuw

1913

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1670 wed. Jan van Jaarsveld-van Alteren 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 dubbel woonhuis, ongeveer gelijk aan en onder één dak met 468 (met twee hiertegen liggende woonhuizen en een stal, Keizersgracht 569 – 573)

± 1670 bakstenen gevel met rechte kroonlijst waarop verhoging met twee bollen en samen met 468 drie beelden (verdwenen)

± 1670 Een middenvoorsprong waarin de toegang met aan weerszijden een lantaarn. 

± 1670 Platte stoep met hekafsluiting

Eind 18de eeuw (tegelijk met 468) verhoogd met verdieping (in de kap) Voorzien van een rechte kroonlijst, waaronder kleine consoles. Omlijste toegang met Dorische kolommen. Eerste verdieping voorzien van hekjes in de kozijnen. Stoepafsluiting met zes hardstenen paaltjes.

1913 gerestaureerd

Bewoners / eigenaren o.a.

1680 Jacob Jacobsz Hinlopen, burgemeester en raad

1708 Johannes Baelde, koopman

Na 1744 Hendrik Sandijk, koopman

Rijksmonument

Nr 1863

Gebruik nu

Kantoor, nu Goethe Institut

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Herengracht 468-470, tekening C. Danckerts tussen 1696-1706

tekening C. Danckerts tussen 1696-1706

Herengracht 470 Discussieavond in Goethe-Institut

Discussieavond in Goethe-Institut

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.